Regulamin świadczenia usług CRiR Jubilat sp. z o.o.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin CRiR Jubilat obowiązuje na terenie Ośrodka i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Doradcą i informatorem naszych Gości jest RECEPCJA – tel. 400.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 4. Uprzejmie prosimy o oddawanie klucza w Recepcji po każdorazowym wyjściu z Ośrodka dla celów bezpieczeństwa.
 5. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju prosimy upewnić się, czy drzwi są dokładnie zamknięte.
 6. Uprzejmie prosimy o nie pozostawianie kluczy od wewnątrz w zamkniętych drzwiach w pokoju.
 7. Osoby odwiedzające Gości hotelowych proszone są o opuszczenie obiektu przed godziną 22.00.
 8. Regulamin Ośrodka jest dostępny w recepcji Ośrodka, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Ośrodka www.jubilat.net.pl
 9. Rozpoczęcie turnusu w terminie innym niż w naszej ofercie może skutkować brakiem konsultacji lekarskiej.
 10. Istnieje możliwość przyjazdu na nocleg poprzedzający turnus od godz. 18-tej, po uzgodnieniu z Recepcją, za dodatkową opłatą – 80,- . Powyższa opłata obejmuje tylko nocleg.

§ 2 WARUNKI REZERWACJI I ANULOWANIA POBYTU

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać:
  a/telefonicznie,
  b/osobiście w recepcji,
  c/ elektronicznie e-mail,
  d\ on-line na stronie www.jubilat.net.pl.
 2. Rezerwacja dokonana w pkt.1 jest rezerwacją wstępną i nie jest wiążąca Ośrodek CRiR Jubilat w Wiśle. Dokonanie powyższej rezerwacji oznacza zaakceptowanie przez klienta regulaminu ośrodka i warunków rezerwacji i anulowania , które udostępnione są na stronie internetowej www.jubilat.net.pl, w recepcji ośrodka oraz w każdym pokoju hotelowym.
 3. Klient dokonując rezerwacji musi podać swoje dane : imię , nazwisko adres , ilość osób , dni pobytu, rodzaj pobytu . Wszelkie dane osobowe przekazane przez klienta są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji rezerwacji i wykonania zamówionej usługi pobytu . Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych jak i prawo do ich usunięcia .
 4. Po zaakceptowaniu przez Ośrodek warunków rezerwacji wstępnej i zapłacie przez klienta zadatku w wysokości 20 % wartości zamówionego pobytu, rezerwacja wstępna otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej. Potwierdzeniem rezerwacji gwarantowanej jest zapłata przez klienta zadatku dokonana w terminie 7 dni od daty rezerwacji wstępnej. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje, że rezerwacja wstępna jest automatycznie anulowana .
 5. Pozostała do zapłaty kwota za zamówiony pobyt wpłacona jest najpóźniej w dniu przyjazdu, w recepcji, przed rozpoczęciem pobytu.
 6. Brak wpłaty za pobyt w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, wpłacony zadatek na poczet pobytu nie jest zwracany /opłata za rezygnację z pobytu/, a ośrodek nie jest związany rezerwacją.
 7. 7. Anulowanie rezerwacji przez klienta odbywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  a/ w przypadku anulowania przez klienta rezerwacji w terminie dłuższym niż 30 dni od daty planowanego pobytu - ośrodek zwraca 100% wpłaconego zadatku.
  b/ w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni od daty planowanego pobytu lub w przypadku braku przyjazdu do godziny 17-tej pierwszego dnia pobytu - wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi /opłata za rezygnację z pobytu /.
 8. Ośrodek wraca zadatek w przypadku:
  a/ choroby osoby rezerwującej lub jego najbliższej rodziny,
  b/ śmierci osoby rezerwującej lub jego najbliższej rodziny,
  c/ anulowania rezerwacji przez klienta w terminie powyżej 30 dni od daty planowanego pobytu.
 9. W przypadku skrócenia pobytu, w trakcie jego trwania, ośrodek nie zwraca za opłacone dni pobytu.
 10. Od oferty „Senior”, pobytów hotelowych oraz najniższych cen promocyjnych nie będą udzielany rabaty.
 11. Skorzystanie z oferty „Senior „ wymaga wpłacenia całej należności za pobyt na 14 dni przed planowanym pobytem.

§ 3 USŁUGI DODATKOWE

 1. Istnieje możliwość skorzystania z sejfu – usługa ta jest bezpłatna.
 2. Nasza odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały zdeponowane w sejfie.
 3. Wokół budynku są zewnętrzne miejsca postojowe dla samochodów naszych gości.
 4. Do dyspozycji naszych Gości są garaże za odpłatnością według cennika dostępnego w recepcji.
 5. Opłata za zwierzęta wynosi 15,- jeden dni pobytu.
 6. Żelazko oraz deskę do prasowania można wypożyczyć w Recepcji.
 7. Dopłata za niewykorzystane miejsce w segmencie dwupokojowym wynosi 80 zł za dobę
 8. Dopłata za niewykorzystane miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 50 zł za dobę.
 9. Dopłata za dostawkę wynosi - 70 zł za dobę z obowiązkiem wykupienia minimum 1 posiłku na dobę.
 10. Dla dzieci do lat 7 oferujemy zniżkę 50%, dla dzieci do 7 do10 lat oferujemy 30% zniżki.
 11. Dzieci do lat 3 – gratis (bez świadczeń).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie mienia hotelowego do pełnej wysokości powstałej w tego tytułu szkody.
 2. Zabrania się używania w pokojach grzałek i innych urządzeń grzejnych.
 3. Opłata miejscowa jest obowiązkowa i płatna gotówką wg cennika Urzędu Miejskiego.
 4. Zabrania się całkowitego palenia tytoniu na terenie Ośrodka, w pokojach i na balkonach. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, do faktury zostanie doliczona opłata za likwidacje zapachu tytoniowego w wysokości 400 zł art.5 ustawy z 09 listopad1995 r. (Dz.U. r.nr 10, poz 55).
 5. Ze względu na funkcjonowanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, pojawienie się dymu w pokojach spowoduje automatyczne wezwanie Straży Pożarnej. Nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej wiąże się z karą pieniężną w wysokości 1000zł.
 6. Osoby przebywające na terenie ośrodka, pozostające pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, nie mają prawa do korzystania z zabiegów oraz basenu rehabilitacyjnego.
 7. Ośrodek nie świadczy usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Mamy prawo odmówić świadczenia naszych usług na rzecz takiej osoby.
 8. Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany cen i oferty w trakcie roku.
 9. Oferta zgodna jest z Regulaminem Świadczenia Usług w Centrum „Jubilat”.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Zadzwoń do nas

33 855 28 04

recepcja@jubilat.net.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Sobota:

Niedziela:

Od 08:00 do 21:00

Od 09:00 do 20:00

Od 10:00 do 19:00