Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju o funkcjonowaniu hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zostają wprowadzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego, których przestrzegania zobowiązanie będą nasi klienci.

W zawiązku z powyższym, klienci naszego Ośrodka w okresie obowiązywania zaleceń sanitarnych zobowiązani będą do przestrzegania następujących zasad:

  1. Na terenie Ośrodka, w częściach wspólnych, wszystkie osoby zobowiązane są do zachowania dystansu 2m, korzystania ze środków dezynfekujących, noszenia maseczek oraz stosowania się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  2. W przypadku stwierdzenia u gościa temperatury ciała powyżej 37,5 stopni, Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia gościa na pobyt. Ośrodek nie będzie pokrywał kosztów dojazdu.
  3. Goście zobowiązani są informować na bieżąco personel Ośrodka o swoim stanie zdrowia.
  4. Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu Ośrodka , związanych z obowiązującymi przepisami reżimu sanitarnego.
  5. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
  6. Zabiegi rehabilitacyjne będą odbywały się zgodnie z rekomendacją dla fizjoterapeutów pracujących w systemie lecznictwa stacjonarnego wydaną przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
  7. Klienci są zobowiązani na terenie Pasażu Zdrowia do zakładnia maseczek, rękawiczek, dezynfekcji rąk oraz nie korzystanie z telefonów komórkowych.
  8. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne w trakcie pobytu będą dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta oraz aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Zadzwoń do nas

33 855 28 04

recepcja@jubilat.net.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Sobota:

Niedziela:

Od 08:00 do 21:00

Od 09:00 do 20:00

Od 10:00 do 19:00