Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju o funkcjonowaniu hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zostają wprowadzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat.

W ośrodku Jubilat zostają wprowadzone następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

 1. W recepcji umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
 2. Przy wejściach na teren obiektu oraz na terenie ośrodka, w obszarze recepcji, punktu gastronomicznego, pomieszczeń zabiegowych oraz przy wyjściu z toalet umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Pokoje hotelowe po opuszczeniu przez Gościa są ozonowane i dezynfekowane.
 5. Codzienne dezynfekowane są powierzchnie dotykowe w tym poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie w tym blaty w pomieszczeniach pracy, pomieszczeniach rehabilitacyjnych, gabinetach zabiegowych i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Systematycznie dezynfekowane są ogólne toalety, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze.
 6. Personel gastronomiczny, rehabilitanci i personel sprzątający będzie wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczki/przyłbice i rękawiczki.
 7. Stoliki i krzesła w jadalni Ośrodka ustawione są w bezpiecznej odległości oraz są systematycznie dezynfekowane.
 8. Toalety oraz windy osobowe w Ośrodku są systematycznie dezynfekowane.
 9. Pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i środków ostrożności wg zaleceń GIS.
 10. Pracownikom Ośrodka mierzona jest codziennie temperatura przy przyjściu do pracy. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych pracownik zostanie oddelegowany do domu.
 11. W ośrodku został wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 12. W Recepcji ośrodka można zakupić maseczki ochronne.
 13. Wprowadzona jest dodatkowa dezynfekcja przestrzeni wspólnej pracowników.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Zadzwoń do nas

33 855 28 04

recepcja@jubilat.net.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Sobota:

Niedziela:

Od 08:00 do 21:00

Od 09:00 do 20:00

Od 10:00 do 19:00